Fikk du med deg dette i kveld?

Et vakkert syn på Randaberg.
  • Per Thime
Publisert:

RANDABERG: Det er en finfin kveld på Randaberg, en kveld hvor man sent søndag også kan få med seg nordlys på himmelen.

Nordlys er ikke helt uvanlig og har dukket opp i distriktet ved noen tilfeller dette året.

Men hva er Nordlys?

FORKLARING: Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Kilde: snl.no

Et vakkert syn på Randaberg søndag kveld.

Videre heter det at Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på Sola. Jordas magnetfelt og atmosfære bestemmer hvor på Jorda nordlyset opptrer