Kontroll på Sokn – blant annet fikk et vogntog bruksforbud på grunn av fiskeavrenning

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll på Sokn i dag. Totalt ble 26 tunge og fire lette kjøretøy kontrollert i formiddag. Det ble også foretatt 14 kontroller av setebelte. Det ble fokusert på vinterutrustning, vekt, teknisk tilstandskontroll og kabotasje kjøring, samt foretatt ADR kontroll, kjøre- og hviletidskontroll og kontroll av lastsikring.

Dagens kontroll på Sokn kontrollstasjon avdekket følgende mangler.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast, fører måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon
uten lastmargin.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av fiskeavrenning.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Seks sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn. Sjåfører fikk 6 skriftlig advarsel grunnet kjøretid, døgnhvile og manglende pauser.

Seks kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut luftlekkasje i bremsesystemet, Dekkskade og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.