GRØDEM: Flere i området har reagert og nærmest ventet på at det skulle skje. I går morges var det sammenstøt mellom en syklist og en bil i området Fjordbriskroken og Fjordsolveien.

Naboer mener nemlig at området ikke er trafikksikkert og at det ikke har vært det på mange år.

– Bilisten kjørte varsomt, men det er liten sikt i dette aktuelle området, sa politioverbetjent Morten Oseland i UP til Randaberg24.

Flere av dem som kontaktet Randaberg24 sier at dette desverre var en «ventet» hendelse. En av beboerne sa også at det er varslet kommunen om dette flere ganger.

– Vi ønsker at noe må bli gjort her, for hvis ikke blir det flere ulykker her hvor det ferdes mange barn og unge til og fra skolen, sa en av beboerne.

I Randaberg kommune sier man dette, ved Idar Kolnes Goa.

– Vi er kjent med uhellet som skjedde i Fjordsvingen , og vi kommer til å gjøre vurderinger om det er behov for endringer i området. Dette vil vi eventuelt komme tilbake til, sier Kolnes Goa i en kort kommentar.

Syklisten som var involvert i går skal ha fått noen skrubbsår blant annet i ansiktet, og ble kjørt til legevakten for sjekk.