SKOLE: I går var det gruppemøter og alle de resterende partier har fått sine spørsmål fra Randaberg24, men bare Venstre og Arbeiderpartiet har svart.

APs ordførerkandidat Ingvild Lundbakk Denut, svarer på vegne av partiet:

– Kommunen vår har mange viktige oppgaver vi skal løse samtidig som vi har et smalt handlingsrom økonomisk. Fremover nå er det helt klart større behov for å sikre våre innbyggere en god og bærekraftig eldreomsorg med nye sykehjemsplasser enn å bygge en ny skole. For å sikre kommunen et økt handlingsrom økonomisk er det viktig å få på plass en skolestruktur som er både realistisk og levedyktig i en lang periode fremover. Når saken nå skal opp vil vi bidra inn mot en bred politisk enighet og en tydelig struktur rundt premissene for modell 1, sier hun.

Det har tidligere vært befaring på blant annet gamle Harestad skole. Foto: Arkivbilde, Randaberg24
Ingvild Lundbakk Denut er APs ordførerkandidat i Randaberg. Nå har partiet sagt sitt om skole og tatt et valg. Foto: Arkivbilde, Randaberg24

Lokallaget i Arbeiderpartiet mener det har vært prosess med mange ulike forslag til modeller for skolene i kommunen. De forteller også at at deltakelsen fra kommunens innbyggere i denne saken er viktig - og de er opptatt av hvor mange som var med på siste innspillsrunde - det vitner om stort engasjement.

– Denne saken har skapt mye engasjement og gode samskapingsprosesser blant alle de som har engasjert seg. Det er vi takknemlige for. Vi har vært på befaring på alle skolene samt en egen teknisk befaring i Torvmyrveien 7. Her fikk vi en grundig innføring i hvilke viktige rehabiliteringsprosessen som allerede er gjennomført og hvilken videre vedlikeholdsplan som foreligger. Høringene, befaringene, engasjementet fra innbyggerne våre har økt kunnskapsnivået vårt betraktelig siden saken var oppe til behandling første gang. Vi ønsker å gå videre med modell 1 - beholde nåværende skolestruktur. Vi håper på en bred politisk enighet om hvilke forutsetninger rundt modell 1 som skal legges til grunn for å sikre en forutsigbarhet for skolestrukturen i Randaberg i årene fremover.

Venstres Inge Lerang ser at modell i i skolestruktur er den man kommer best ut av. Foto: Arkivbilde, Per Thime

Venstre hadde også gruppemøte i går kveld, hvor denne saken selvsagt var oppe.

Innledningsvis sier gruppeleder Ingve Lerang dette:

– For Venstre er både alternativ 5 og 6 uaktuelle. Vi vil derfor ikke støtte noen forslag som kan innebære at disse blir aktuelle igjen. Nå er det på tide at kommunens innbyggere får ro og sikkerhet for at slike store upopulære omveltninger ikke skjer.

Venstre har imidlertid landet, for også der er man klare for å beholde alle de tre skolene som i dag.

– Venstre vil derfor gå inn for modell 1, som innebærer at man beholder alle tre skolene som i dag, men med en ny utredning av muligheten for et nedskalert trinn 2 av Harestad, kombinert med en utredning av tomteverdi på den gamle tomten, sier Lerang.

Han fortsetter:

– I kommunedirektørens saksfremlegg kommer det frem at forskjellen i kostnad på modell 1 med full oppussing av Harestad 7, og modell 1 med bygging av trinn 2, er 4,8 millioner kroner i året. Med en nedskalert skole vil denne forskjellen bli enda mindre. Da frigjør vi områder for videreutvikling av kommunen som ikke tar landbruksjord. Dermed kan vi tilbakeføre noen av de områdene som i dag ligger inne som fremtidige utbyggingsområder til jordbruk igjen. Dermed får vi tatt vare på mer matjord, samtidig som vi sikrer utvikling i kommunen og lander på det beste alternativet for en fremtidig skole i kommunen.