Sokn: Ingen alvorlige feil, men slik skal man ikke kjøre

Dekkene var ikke gode nok på Sokn, i dette tilfellet.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SOKN: I løpet av dagens kontroll på Sokn ble syv kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting, melder Statens vegvesen.

– En fører fikk gebyr på kroner 4.000 for manglende mønsterdybde på to hjul.

Videre ble syv førere kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 196 førerdøgn.

Videre ble dette resultatene:

* Det ble gitt 1 advarsler på mindre alvorlige brudd.

* Èn fører fikk gebyr på kr 1.000 for brudd på kjøre- og hviletid og foretaket fikk 2.000 kroner for samme brudd.

* To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. lasten ble sikret før videre kjøring.

* Èn fører fikk et gebyr på kroner 500 for manglende vognkort.

* Ett kjøretøy manglet avtale for bombrikke og fikk et gebyr på 8.000 kroner

– Det ble skrevet ut kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Knust lykteglass, feil på underkjøringshinder, luftlekasje i bremsesystemet, skadet tank og hjulskjerming.

Publisert: