Ønsker at Rogaland Revisjon skal se på barnevernsreformen for tre kommuner