MØTE: I fjor ble det felt 46 rådyr rundt i kommunen, mens den tildelte kvoten var på 59 dyr.

Fordelingen var da slik.

Felt hannkalv 6
Felt eldre hann 22
Felt hunnkalv 7
Felt eldre hunn 11

I Randaberg som i andre kommuner deler man inn de geografiske områdene - omtalt som vald. Her i kommunen er det 16 vald

En annen oversikt er den som dreier seg om fallvilt, altså dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt.

Da viser oversikten:

* 2 hjort

* 14 rådyr

* 1 grevling

* 1 rødrev

Både grevling og rev er med op fjorårets oversikt over fallvilt i Randaberg. Foto: NTB, Terje Pedersen

Det var 18 dyr, hvor 14 ble påkjørt av motorkjøretøy, 1 med sykdom/skade og 3 av andre årsaker.

I neste uke skal det opp sak om blant annet opp en sak i Viltnemda om fellingsrapporten.

– Det er felt litt mindre dyr enn tidligere, men endringen er så liten at den ikke kan ses på som en trend. Ordinær jakt og fallvilt må ses i sammenheng. Vi ser at det er mange påkjørsler av dyr langs E39. Et mål i forvaltningen av rådyrstammen er å minimere påkjørslene. Fra 2016 ble alle vald langs E39 tildelt ekstra dyr som et tiltak for å få ned påkjørslene. Det er ikke alle vald her som fyller kvotene sine, og resultatet i form av færre påkjørsler, kan påvirkes av det. Manglende felling kan skyldes både lite jakt og ujevn fordeling av dyr, skriver kommunedirektøren, ved saksbehandler Anne Grethe Bø Cazon.

Det er Høyres Bjørn Kahrs som er leder av Viltnemda i Randaberg, noe han har vært i flere år.

Overvekten av påkjørsler av rådyr finner man mest av langs E39 Mekjarvikveien.