TUNNEL: Byfjordtunnelen vil bli stengt, men av kort varighet. Det er Vetrafikksentralen Vest som melder på X at det er entreprenør på veg for å fjerne noen rester etter et dekk.

Restene etter dekket ligger i bunnen av tunnelen, opplyses det. Det er snakk om stengt tunnel i meget kort tid, når det skjer i ettermiddag.

Per klokken 14.25 er ikke tunnelen stengt.