— Kan i verste fall betyr kroken på døren for biblioteket her på skolen

Kirsten Kolnes engster seg over planlagte kutt i budsjettet.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

POLITIKK: Torsdag neste uke skal budsjettet vedtas i Kommunestyret, kuttene som er planlagt det neste året vil gå utover stillinger som miljøterapeuter og bibliotekarer i Randabergskolene.

Kirsten Kolnes er lærer, i tillegg har hun hatt stillingen som bibliotekar på Grøden skole i 20 år. Da hun leste forslaget til budsjettet kjente hun øyeblikkelig på vemod over at hun kanskje mister stillingen på biblioteket. Når hun tenker over hva elevene kommer til å miste blir hun bekymret.

— Synes det er veldig trist at kommunen må kutte såpass mye penger i skolen. Biblioteket vår er jo selve hjertet av skolen, og elevene trenger biblioteket og en kvalifisert formidler av litteratur, sier Kirsten Kolnes.

Om bibliotekarstillingen forsvinner, forsvinner også opplevelsen av å ha et bibliotek. Elevene vil fremdeles få tilgang på litteratur, men ikke en person som kan finne bøker som passer hver enkelt av elevenes nivåer. Kolnes tror at politikerne kviler seg på at det finnes et bibliotek i Randaberg sentrum, noe som Kolnes mener åpenbart er feil.

Kaja Furre elsker å lese, og skryter over Kirsten Kolnes som finner bøker som passer for henne. Om hun måtte miste bibliotekaren, skal hun protestere mot politikerne. Takket være Kolnes har hun blitt bedre til å lese.

— Miste bibliotekaren kan i verste fall betyr kroken på døren for biblioteket her på skolen. Jeg håper at politikerne som ønsker å kutte i skolen kan ta turen for å se hvor mye nytte det er i å ha dette biblioteket. På den måten forstår de kanskje alvoret.

Hver uke har hun klassevis med elever som blir lest for, og nå er ekspertisen i ferd med å forsvinne. Kolnes er sterkt bekymret for skoleutviklingen, og tror at biblioteket er med på opprettholde skolens gode resultater på Nasjonale prøver.

— Den nye læreplanen løfter fram viktigheten av på et oppegående skolebibliotek, selv om det ennå ikke er lovpålagt. Skolebiblioteket er et sted der elevene kan bli stimulert til finne den rette boka, og stadig bli stimulert til å få nye gode leseopplevelser, avslutter Kolnes.

For hun er fast bestemt på at «barn trenger veiledning» og da er ikke selvbetjening det beste, selv om tilbudet finnes.