Ukens stillinger: Rogfast søker på nytt

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

ARBEIDSMARKEDET: Det er bra tilgang på ledige stillinger rundt i distriktet, som her på Randaberg.

Midtveis i uka er det stillinger å søke innen forskjellige yrker. Det er blant annet flere stillinger ute i forbindelse med bygging av Rogfast.

Tidligere har man søkt etter prosjektledere - og nå gjør man det igjen. Utbyggingsområde vest søker nå fire prosjektledere ved prosjekt Rogfast til kontraktene E02, E03, E04 og til Smiene-Harestad.

– Som prosjektleder ved Rogfast vil du lede, koordinere og styre din entreprise slik at prosjektet som helhet leverer på avtalt kvalitet, tid og kostnad, i tillegg til HMS, heter det.

I en av disse stillingene er det altså prosjektleder for Smiene-Harestad.

I forbindelse med bygging av Rogfast søkes det også etter byggeledere innen automasjon og elektro.

Det finnes også en rekke andre stillinger via NAV sine sider, arbeidsplassen.

Blant annet gjeldet dette stillinger som:

* IKT-tekniker, Randaberg Vgs

* Våken nattevakt, avdeling Dalen

* Delstilling miljøarbeider, Randaberg Vgs

* HMSK-leder, Randaberg Industries AS

* Faglært baker, Coop Mega

Publisert: