MØTE: Gårsdagens møte i Hovedutvalg for nærmiljø og kutur hadde flere saker oppe, hvor en av dem kom opp under eventuelt.

Det dreide seg om startlån, noe som kommunen dette året har 35 millioner kroner på å bruke hvis det er behov.

Det var Høyres representant Espen Nedrebø som stilte spørsmål. Han hadde fått flere henvendelser fra folk som hadde søkt dette, men de har fått beskjed at dette nå tar ekstra lang tid å få svar - på grunn av mange søkere.

— Ja, det tar noen uker, men hvor lang ventetid det er vet jeg ikke helt. Det er 35 millioner kroner i potten. Det er veldig mye og det krever mye jobb, sa kommunens økonomisjef. Lars Vedøy.

APs representant Eivind Vistnes sa at det også ikke var noe i veien for å øke lånerammen.

— Dette er ikke noe som er gått på tap for kommunen, så vidt jeg vet. Det er stort sett gode betalere såm låner, har jeg hørt.

Renate Kolnes (H) er leder i utvalget og sa at dette nok kan bli noe som kan komme opp igjen når man skal ta bdsjettet for neste år.