Regjeringen legger om inntektssystemet for kommunene - det vinner Randaberg på