ARBEIDSLEDIGHET: – Samtidig som ledigheten har begynt å stige i Rogaland, er behovet for arbeidskraft innenfor mange bransjer fortsatt høyt, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

Oversikten fra NAV viser at det er mer enn 30 tilgjengelige stillinger å søke på Randaberg, en god del av disse er innen Randaberg kommune.

Ferske arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 6 513 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Av disse var 3 990 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Det er 194 flere personer sammenlignet med oktober i år.

Når det kommer til Randaberg så viser oversikten at det også er økning i arbeidsledigheten her i kommunen.

Tallene fra NAV viser at det ved utgangen av november var 135 personer som var helt uten arbeid. Det er 2,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen og er 61 flere enn ved utgangen av oktober.

– Det er ikke vanlig at ledigheten stiger i november. Vi må tilbake til 2016 for å finne sist gang ledigheten steg i november. Den svake oppgangen i ledigheten er likevel i tråd med våre forventninger og signalene om usikkerhet i innenfor flere næringer, NAV-leder i Randaberg, Kel Tighe til Randaberg24.

Dette er ledighetstallene for Rogaland ved utgangen av november. Foto: Skjermdump NAV Rogaland

– Arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft tvinges til å tenke nytt om rekruttering når ledigheten er lav. En del av løsningen ligger i å gi sjansen til noen som står utenfor arbeidslivet, og NAV kan ofte hjelpe og støtte arbeidsgivere i å rekruttere personer som er uten jobb, fortsetter Tighe