Leserbrev fra foreldregruppa: – Man trenger ikke spesielt god kompetanse for å se at dette er hastverksarbeid

Foreldregruppen rund Harestad skolekrets svarer politiker Renate Kolnes.

  • Redaksjonen
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

LESERBREV: Renate Kolnes og Høyres angrep på Foreldregruppen er ansvarsfraskrivelse og avsporing. Dette handler ikke om en utkantskole på Helgelandskysten, men nedlegging av den største skolen i en kommune som ligger der mesteparten bor. Det får store konsekvenser når 200-400 barn, som tidligere har kunnet gå til skolen, må kjøres med bil eller ta buss. Det er ikke vurder risiko for skade i trafikken eller sosiale konsekvenser for de som ikke har råd til bil, busskort eller sykkel. Det er kritikkverdig når kommunen ikke følger opp kommunestyrets vedtak 3f og 3g for innbyggerhøringen og unnlater dermed å gi informasjon om:

3f) De økonomiske konsekvenser av begge alternativene (5 og 6) mot alternativ 1.

3g) En kostnyttevurdering av vedlikehold av gamle Harestad skole sett opp mot nybygg (byggetrinn 2), i tråd med tidligere budsjettvedtak.

Innbyggerne vil da ikke være kjent med det økonomiske grunnlaget for ny skolestruktur når Høyre, etter eget utsagn, skal være med å fatte vedtak på nyåret i 2023.

Høyre beskylder foreldregruppen for misinformasjon når vi gjengir det som kommunen selv sier i høringsnotatet, nemlig at «Kommunen vil måtte avvike fra nærskoleprinsippet».

Det betyr at kommunen vurderer å operere på kant med loven. Vil kommunen etterleve ved å fylle nærskolen helt opp hvert år før elever flyttes? Har kommunen råd og nok ansatte til å etterleve individuell behandling innen tidsfristen til alle som klager til Statsforvalteren? Det kan bli svært mange, kanskje mer enn hundre pr år.  Vi tror ikke kommunen klarer alt dette, og da blir det lovbrudd.

Det er også misvisende av Høyre å bruke avstanden mellom Harestad Skole og Grødem/Goa som lengde på nye skoleveien. Elevene bor jo ikke på skolen. De fleste vil få en skolevei på minst 2-3 km og mange betydelig lengre enn dette.

Høyre kunne tatt ansvar ved å kreve at vedtakene i kommunestyret følges opp, istedenfor å angripe kompetansen til de som stiller kritiske spørsmål til sak og prosess.

Man trenger ikke spesielt god kompetanse for å se at dette er hastverksarbeid. Er det virkelig så viktig å fatte en beslutning på nyåret i 2023? Ved å vente noen få måneder til etter valget får innbyggerne en reell anledning til å være med på beslutningen.  Dette handler tross alt om barn og unges oppvekstkår i kommunen de neste 20 årene.

Hilsen

På vegne av foreldregruppen i Harestad skolekrets: Sissel Dahl, Ørjan Cornelius, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad, Leidulf Øvrebø, Monica Einarson og Marita Rønning Ørn.

Publisert: