– Flott at bygningsmassen til Landsbyhjemmet er tatt i bruk