SKOLESTRUKTUR: – Det er mange som har jobbet med denne saken, og for mange har dette også vært en påkjenning. Mange steiner er snudd i denne saken. Som politiker savner jeg at vi som politikere har snakket mer sammen om dette - og blant annet vært klarere på å komme ofentlig ut med det vi har hatt på hjertet. Hele utgangspunktet er at Høyre og Frp ønsker del to av Harestad skole. Ungdomsrådet sa i går at de ønsket seg alternativ fem. Viktig er det også at elevene ved Grødem og Goa trives der de går på skole, sa KrF-representant Bodil Fjermedal Ludvigsen, blant annet.

Hun sa også at det i dag er viktigere - spesielt gjelder dette innen helse.

– Eldre og sykehjemsplasser er viktigere og blir viktigere.

Foto: Per Thime

Svanhild Ulvestad Eikelid, Senterpartiet, var enig i ALT det som KrF fremførte.

– Modell 1 sikrer god kapasitet for alle bygg i mange, menge år fremover. Ved utbygging av f.eks Grødemtoppen så vil dette være annerledes. Vi synes det er mest fornuftig å ta vare på de byggene vi har. Modell 1 tar også vare på det som har med nærskoleprinsippet. Mye av bygningsmassen ved gamle Harestad er renovert ganske mye de siste årene.

Sp-representanten sa også at man ved å bruke modell 1 så er det også en barneskole i sentrum, i nærheten av der befolkningen bor - og for mulige tilflyttere.

– En annen ting er dette med omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Da mener vi det er mer fornuftig å bruke penger innen dette. Dette er heller ikke noen snikinnføring av alternativ 5, som jeg leste i Randaberg24 i går. Så vi stemmer også mot kommunedirektørens forslag.

Noen, men ikke mange hadde møtt fram da skolestruktur var tema på kveldens møte i Hovedutvalg for oppvekst og levekår. Foto: Per Thime

Neste ut var Venstres Olav Nybø - et parti som ikke er med på fellesforslaget.

– I 4 år har Venstre kjempet for forutsigbarhet og trygghet for de som vokser opp og som bor i Randaberg. Vi har også jobbet for at det skal være god kommunikasjon fra kommunen og ut mot inbyggerne, og spesielt at folk blir involvert i en tidlig fase ved saker som måtte komme til å involvere dem i de forskjellige saker. Det er derfor veldig kjekt å lese at også H, KrF og Sp vil være med oss å jobbe for forutsigbarhet og trygghet for Randabergs befolkning - og velkommen etter når det gjelder å bevare Harestad skole.

Han hadde så et forslag:

– Harestad 7, vedlikeholdes midlertidig for videre drift. Det utredes bygging av trinn 2, i nedskalert versjon, gjerne etter modell av KF skolen i Stavanger eller lignende nyere modulbaserte bygg. Det gjennomføres en verdivurdering av tomteareal for Harestad 7

Høyres Espen Nedrebø var neste taler.

– Saken engasjerer mye og vi ser et sterkt engasjement i Randaberg. Saken er der den er med fellesforslag, det er ikke så overraskende. Jeg tror det er det beste, og er et godt forslag vi kan leve med. Vi har med punkt 3, men det er rett og slett hvis alt «går åt skogen». Venstre har tydeligvis mye penger, men det er bunnlinja som betyr noe, sa Nedrebø.

APs Ingvild Lundbakk Denut var neste.

– Jeg har lyst å si litt om det som er tæring etter næring, også i vår kommune. I kommuedirektørens anbefaling er nettopp økonomi det viktigste og at det ikke blir et trinn 2 ved Harestad i lang fremtid. Det er andre grupper i bygda som skal ivaretas. Vi som lokalpolitikere har et ganske stort ansvar for å være med å vedta - men innen de økonomiske rammene vi til en hver tid har. Jeg frykter jo at det ikke vil bli ro med dette fellesforslaget. Vi støtter forslaget langt på vei og kan ikke se bort i fra det.

Ingvild Lundbakk Denut (AP). Foto: Per Thime

– Dette har vært en vanskelig sak for oss i Frp. Vi står for en felles ungdomsskole, men det er altså ikke tiden for å bygge nytt nå. På sikt mener også jeg at vi på sikt bør ha tre barneskoler og én ungdomsskoler. Det kom ramlende på oss, i hvert fall for mange, at det kom på oss at vi skulle ha veldig mange sykehjemsplasser de neste årene. Forslaget som er oppe fra Senterpartiet, Høyre og KrF er også vi i Frp med på.

Gruppeleder i Hovedutvalg for oppvekst og levekår er Renate Kolnes (H).

– Ja, dette har vært en krevende sak også for oss i Høyre. Etter hvert ble dette en sak om skolestruktur i kommunen, noe jeg mener er bra, sa Kolnes.

Videre snakket hun om alle jobber som er gjort ut fra dette, hvor man satte opp alle de forskjellige alternativene.

– Vi i Høyre så fordeler med altenativ 5 i begynnelsen. Det ville gi realisering for å selge den gamle tomta. Vi skal jobbe fortsatt med en felles ungdomsskole i fremtiden. Når den kommer er det ingen som vet, men jeg tror at det ville gjort ungdommer et fortrinn å møtt andre fra andre steder i kommunen. Det er også slik at kommunedirektøren innstilte på flytting av flere hundre elever mellom skolene. Mange har sagt sitt om mye. Vi skal gi alle i kommunen gode tjenester - og vi vet at det er antall fødsler går ned, mens antall eldre går opp. Vi i Høyre ønsker at flere skal flytte til kommunen, som sentrum-øst. Når det kommer til punkt fem som kan inntreffe hvis noe uforutsett skulle skje, så finnes det fortsatt bygningsmasse som er noen og tjue år gamle - så løsninger finnes før punkt fem inntreffer.

Da saken ble avstemt i utvalget ble det som forventet forslaget fra Høyre, Sp og KrF som fikk flertall. Saken skal også opp i kommunestyremøte for endelig avgjørelse. AP og Venstre stemte imot.

Kommunedirektørens forslag fikk ingen stemmer i utvalget.