MØTE: Det er politisk uke i Randaberg og i kveld er det Hovedutvalg for oppvekst og levekår som samles i kommunestyresalen.

Noe langt møte kan det se ut som det ikke ligger an til denne gang, for det er fire saker på programmet.

* Beredskapssamarbeid mellom Sola kommune og Randaberg kommune

* Forslag til skolerute for 2024–2025

* Svømmeopplæring-Trygg i sjø

* Svar på spørsmål fra Venstre om bekymring knyttet til atferdsproblemer i skolene

I tillegg er det som vanlig en post som heter eventuelt – og der kommer noen ganger de beste sakene.