Tenk på barna og tenk trafikksikkerhet — Klipp hekken før skolestart

Når du står tre meter inn i avkjørselen din, skal du ha minst 30 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen. Du kan lese mer om høyder på vegetasjon og avstander på Statens vegvesen sine hjemmesider.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

TRAFIKK: Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Dette kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

Torsdag 18. august starter grunnskolen opp igjen etter sommerferien.

Trygg Trafikk oppfordrer folk til å klippe hekkene sine i god tid før skolestart, og bidra til en tryggere skolevei.