RETTEN: Kvinnen fra Randaberg var ute og kjørte bil på motorveien i Stavanger og fikk stans på bilen - motorstopp.

Hun trengte hjelp og brukte telefonen for å ringe samboeren. Hun fikk beskjed om å bli i bilen og vente til han kom til stedet.

Det ble gjort og han kom til stedet i en varebil med tilhenger. Han festet bilen til tilhengeren med et slepetau med krok og tauet 30-åringen vekk fra stedet med sin bil.

Slepet av bilen kom i gang, men kom ikke langt. Tauingen pågikk på motorveien fram til avkjørselen til Åsen hvor de tok av. Politiet, som hadde ligget bak siden Auglendstunnelen, satte på blålys, og samboerparet stoppet på parkeringsplassen ved Europris Åsen.

Der ble det et problem. Slepetauet ble målt til å være 3,7 meter langt. Retten la også til grunn at tauingen fant sted i 35 til 40 km/t.

«Retten finner at tiltalte ved å forholde seg som beskrevet ovenfor ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom slik at det kunne oppstå fare eller voldes skade. Det vises til at tauingen fant sted på motorveien hvor øvrig trafikk holdt høy hastighet», heter det blant annet i dommen.

Det heter også fra dommen at dersom det ville blitt nødvendig å bråbremse ville et sammenstøt ikke være til å unngå med tanke på slepetauets lengde og farten som ble holdt.

Også kvinnens samboer fikk bot, og han er også tidligere dømt for samme forhold.

Samlet må samboerparet fra Randaberg betale 21.000 kroner i bøter og saksomkostninger.