Hensatte biler i Mekjarvik: Fylkeskommunen brukte to måneder på å svare ut fire spørsmål