60.000 kroner til biblioteket fra Fritt Ord

40 bibliotek har fått støtte til å arrangere debatter om norsk sakprosa.

Biblioteksjef Sebastian Jazdzewski i Randaberg mottar penger fra Fritt Ord.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

UTDELING: – Kunstig intelligens er det temaet som aller mest går igjen i søknadsbunken i år, sier Oskar Kvasnes. Støtten på til sammen 2 395 000 kroner er det nest høyeste beløpet siden Fritt Ord begynte med bibliotekutlysninger i 2008.

«Hva forteller aktuelle norske sakprosautgivelser om vår samtid,» var et av spørsmålene Fritt Ord stilte bibliotekene i våres. Det tydeligste svaret er kunstig intelligens.

Fritt Ord utlyste i 2023 for 16. år på rad tilskudd til formidling av nye bøker i norske bibliotek. Temaet var ny norsk sakprosa, og hvert tilskudd er på kr 60 000. 76 søknader kom inn. 40 har fått støtte.

Blant bibliotekene som har fått støtte er det lokale her i Randaberg. 60.000 kroner er på vei inn på konto.

Randaberg folkebibliotek har fått for dette: Randaberg folkebibliotek, sakprosa: Arrangementsrekken “Svartmetall – algoritmer – hekser”, kr 60 000.

– Det var mange gode søknader i år, og det er vi glade for, sier Oskar Kvasnes i Fritt Ord. Han ser en økt aktivitet og flere søknader etter en liten nedgang i koronaårene. Mange prosjekter presenterer konkrete serier med nye norske sakprosautgivelser. Andre presenterer avgrenset tematikk, for eksempel helse, klima, norsk-jødisk historie og «woke». Men kunstig intelligens er det temaet som går mest igjen i bunken, understreker Kvasnes.

Publisert: