Fra dagens kontroll på Sokn — et par måtte laste om før videre kjøring

Det ble avdekket bruk av dårlige stropper.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll på Sokn i dag. Totalt ble 35 tunge og 40 lette kjøretøy kontrollert i formiddag. Det ble også foretatt 47 kontroller av setebelte.

Dagens kontroll på Sokn kontrollstasjon avdekket følgende mangler.

I løpet av dagens kontroll ble syv kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. En fører fikk gebyr på kr 2000 for manglende mønsterdybde.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt tre advarsler på mindre alvorlige brudd.

To vogntog fikk overlastgebyr på henholdsvis kr 3350 og kr 3800, og måtte laste om før videre kjøring.

Tre vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, og måtte utbedres før videre kjøring.

En fører av vogntog, manglet begge originale vognkort. Vedkommende fikk da to gebyrer på til sammen kr 1000.

Det ble skrevet ut ett kontrollsedler for tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene.

Publisert: