200.000 kvadratmeter av areal i sjøen tas - slik kan det bli langs sjøen

Det er kommet så vidt i gang, men det skal bli så mye, mye mer etter hvert. Rogfast kommer til å være en del av Randaberg i alle år - og snart blir det mer synlig.

Som dette kan det etter hvert bli - når 3. millioner kubikkmeter masse skal ut fra land og bedekke et område på 200.000 kvadratmeter.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ROGFAST: Det er nemlig søkt om, fra Statens vegvesen v/E39 Rogfast om tillatelse til utfylling av overskuddsmasser fra E03 Boknafjorden sør, på nordsiden av havneområdet til Randaberg group og sør for Cameron.

Det er altså snakk om enorme mengder som skal fylles i. Første etappe med utfylling ble gjennomført i 2018 ved utfylling av overskuddsmasser fra E11 sidetunnel i Mekjarvik.

Sjekk flere skisser fra Statens vegvesen

Rent teknisk heter det fra Statens vegvesen: Stein fra tunnelen skal transporteres ut via tverrslaget i Mekjarvik og massene skal legges ut
lagvis, med tykkelse 2-3 meter.

Arbeidet forventes å komme i gang i slutten av mars/begynnelsen av april, ifølge brevet. Det er Kystverket som har mottatt søknad etter havne- og farvannsloven § 14, fra Statens vegvesen ved E39 Rogfast.

Som dette kan det bli når overskuddsmasse skal ut i sjøen.
Publisert: