Lusking på byggeområde, fart E39 og promillekontroll