Leserbrev: – Regjeringen foreslår å styrke Randabergskolens ressurser til utstyr

13.august arrangerte Randaberg Arbeiderparti foreldremøte med Kunnskapsminister Tonje Brenna på Frivillighetens Hus.

Ingvild Lundbakk Denut er ordførerkandidat for Randaberg AP.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

LESERBREV: Det ble et fint møte hvor vi sammen diskuterte flere av de
utfordringene som finnes i skolen.

Et av temaene vi tok opp var hvordan vi skal styrke barnas muligheter til praktisk læring. Skole handler ikke bare om fokus på teoretiske ferdigheter. Vi har et ansvar for at alle elever opplever faglig utvikling.

Som ordførerkandidat for Randaberg Arbeiderparti var det viktig for meg å si at selv om vI har mange flinke skolebarn her- så er der og endel av barna våre som sliter med motivasjon. De trenger en skole som er mer praktisk med mer fysisk aktivitet. De blir lei av å sitte stille lenge- det er for lite variasjon-

En god skole må ha en balanse mellom teoretiske og praktiske fag slik at vi kan sørge for at flest mulig elever opplever mestring og skoleglede. Det er viktig å legge til rette for mer utforskende og praktisk læring- og for å få til det trengs mer penger. Vi vet jo av erfaring at det første som blir nedprioritert er utstyr. Jeg kan huske at jeg fikk fortalt en gang at elever tegnet pannekaker i heimkunnskap. Budsjettet for matlaging med ekte råvarer var skåret til beinet.

I dag har regjeringen foreslått en tilskuddsordning på 120 millioner kroner som skal brukes på investeringer i utstyr og læringsarenaer. Det er godt nytt for våre elever.

Tilskuddsordningen skal kunne brukes på musikkrom, skolekjøkken, fysiske aktiviteter, tur og friluftsutstyr. Listen er ikke uttømmende.

Som ordførerkandidat er mitt største ønske at alle våre barn og ungdommer skal kjenne på at om de er flinke i teoretiske eller i praktiske fag- så er begge deler like viktige for fremtidens valg av yrke. Vi må få til å styrke barnas kompetanse på en slik måte at de ønsker å gjennomføre yrkesfaglige utdanningsprogram. Tilskuddet til Randaberg er på ca 300.000 for skoleåret. Midlene er øremerket investeringer i utstyr og læringsarenaer.

Det er en fin begynnelse.

Det betyr noe hvem som styrer.

Med hilsen

Ingvild Lundbakk Denut

Ordførerkandidat Randaberg AP

Publisert: