Flere ble kontrollert - fra ett kjøretøy rant det fiskeslo

  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

SOKN: Statens vegvesen har avholdt kontroll ved den tidligere bomstasjonen på Sokn i dag.

Av de 112 Kjøretøyene som var over kontrollplassen fikk 16 kjøretøy en utvidet kontroll med disse resultatene:

* 6 sjåfører ble kontrollert for kjøre og hviletid resultatet av dette ble 3 advarsler og 2 gebyrer for brudd på kjøre og hviletiden, en fører ble i tillegg anmeldt for to grove brudd etter kontrollen.

* Ett Vogntog fikk bruksforbud grunnet avrenninger fra fiskelasten.

* Fire Vogntog fikk bruksforbud da godset ikke var sikret forskriftsmessig.

* To varebiler fikk bruksforbud med overlast.

* Ett kjøretøy ble avskiltet for manglende teknisk kontroll.

* Det ble skrevet ut 15 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Publisert: