VÅPENTILLATELSE: Lokalpolitiker Bjørn Kahrs (H) driver med jakt og er leder av viltnemda. Han mener endring i våpenloven imidlertid kan være nødvendig, det etter at Høyre og SV på landsbasis vil vurdere legeattest for å få våpentillatelse.

Partiene mener at justisministeren må vurdere å stramme inn etter flere drap.

Kahrs mener samtidig at innspillet fra Høyre og SV er lite gjennomtenkt, og at det er svært vanskelig og byråkratisk gjennomføre det.

– I dag vil en ikke få våpenløyve om en er kriminell, er det slik at en person er straffedømt, så trer ofte politivedtektene inn som kan resultere i inndragning av våpen, men en endring av loven kan imidlertid være nødvendig, sier Bjørn Kahrs og legger til.

Bjørn Kahrs (H). Foto: Arkivbilde

– Hvordan dette skal håndheves vil bli svært vanskelig ettersom en persons helsetilstand fra å være normal til psykotisk kan skje «over natten», samt om de mener at det må leveres helseattest hvert år, noe som vil medføre et omfattende byråkrati.

Den lokale Høyrepolitikeren mener det som er mest hensiktsmessig vil være å overprøve/endre taushetsplikten til helsevesenet.

– Det er i dag strenge vilkår for erverv av våpen, samt hvor mange våpen du har lov og ha og hvordan våpen skal oppbevares, avslutter Kahrs, som tror våpenloven er dekkende, men at helse- og legeloven om taushetsplikt bør kanskje vurderes endres.

I dag er det ikke krav om legeerklæring for å få våpentillatelse, og heller ingen plikt for helsepersonell å melde fra dersom pasienter de behandler gir grunn til bekymring fordi de har våpentillatelse, med mindre det er en akutt fare for liv og helse. Mye av dette foreslo våpenlovutvalget å endre på i 2012.