Norge på topp når det kommer til trafikksikkerhet for barn

Nylig ble den nye trafikksikre strekningen på Torvmyrveien åpnet. Denne er med på å gjøre skoleveien for barn sikrere.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: En ferske rapport om trafikksikkerhetsutviklingen i Norge oppsummerer hvordan vi som land ligger an på veien mot null drepte i trafikken.

Barna er de sikreste – få barn dør i trafikken i Norge. Sammenliknet med Europa er bildet dystrere.

— Vi er ambisiøse og når ikke alle mål vi setter oss. Men de viktigste trafikantene, barna, klarer vi ofte å redde. Fra 1969, da de lå i bakseter og på hattehyller og 103 barn døde i trafikken, til 2019 da ingen omkom, er det skjedd en liten revolusjon. Knapt noen barn dør i bil i Norge i dag. Dette er mye takket være trafikantene selv – vi er blitt mestere i å sikre barna våre, sier direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes.

Mål om at ingen barn dør i trafikken

I Europa er bildet annerledes. Der har 6000 barn omkommet i trafikken de siste 10 årene. 3000 av dem fordi de var usikret eller feil sikret i bilen.

Når barn omkommer i trafikken i Norge, er det oftest som fotgjengere eller syklister. Så langt i år har to mistet livet i tragiske fotgjenger- og sparkesykkelulykker.

— Vi har ingen barn å miste, og vi hadde et mål om å ha minst ett år uten barnedødsfall på veiene i årene 2018–2021. Det klarte vi i 2019. Målet for 2022–25 er at vi skal ha minst to år uten at barn dør i trafikken. Det har jeg tro på at vi skal klare, sier Ranes.

Den har kostet en del, og har både sykkel og gangfelt, og skal på toppen av det hele gjøre skoleveien tryggere og sikrere for barn.

Den norske modellen med samarbeid mellom aktørene

Innføringen av nullvisjonen i 2001 satte et forsterket fokus på alvorlige trafikkulykker med barn. Barna var ikke trygge nok, hverken i bilen eller langs veien. Ved inngangen til 2000-tallet døde om lag 20 barn i trafikken hvert år.

– Det er den norske modellen som har bragt oss hit. Vi har en klar rolledeling der Trygg Trafikk har hovedansvaret for å bidra til opplæring i barnehager og skoler, og vi, sammen med fylkeskommuner og kommuner, jobber med fysiske tiltak på skoleveien. Foreldre og bilprodusentene har også en viktig rolle. Sammen med disse og mange andre har vi fått barnedødeligheten på veiene ned. Målet er at vi skal se null igjen, som vi gjorde i 2019, avslutter Guro Ranes.

Mer informasjon om trafikksikkerhetsutviklingen i Norge og Europa

For mer informasjon om oppfølgingen av Nasjonal tiltaksplan på veg 2018–2021, se rapporten Trafikksikkerhetsutviklingen 2021 (PDF).

For mer informasjon om utviklingen i Europa, se European Traffic Safety Council (ETSC) sin pressemelding om Reducing Child Deaths on European Roads (PIN Flash 43).

Publisert: