Boligsosial handlingsplan skal diskuteres i neste uke