INNSAMLING: Tradisjonen tro var det nærmere 15 fra Frikirken på Håland som i går samlet inn rubbel og bit utenfor Forsamlingshuset. Et trailerlass med fullt brukende klær, møbler og annet sendes ned til Romania etter helgen.

En av dem som kom å leverte var Torstein Fjermedal. Han og kona hadde gått igjennom skap og nedpakket esker for å finne klær, sko og annet til Romania innsamlingen.

– Godt det kan brukes av andre, for det blir for gale å kaste, sier Fjermedal, som fører regnskap for Frikirken.

Før jul bidro han og kona også med lagerplass, og sendte av gårde blant annet møbler til Romania.

Laila Tjemsland hadde sett på værmeldingen en uke før, og da så det lite lovende ut, derfor kom det fine været som et bønnesvar for henne og resten av gjengen i Frikirken.

Flere par med krykker ble levert, og det til stor glede for Frikirken. Foto: Simen Ingemundsen

Haldis Marie Harestad leverte flere par krykker, noe som Tjemsland måtte tørke en tåre for.

– Gir så får en står det i Bibelen, disse krykkene vet jeg ikke hvor kommer fra, vi har bare mottatt dem og er takknemlig for å kunne levere til denne innsamlingen, sier Harestad.

Hun kjenner til nød rundt omkring, Harestad har nemlig vært misjonær nede i Albania i 25 år, og også bidratt i Romania og Moldova. Noe ble også donert fra NMS Gjenbruken, den lokale vel å merke.

– Vi er så takknemlig for alt vi får, og allerede har vi tatt imot sofaer, båtutstyr, barnesykler, klær og dyner, og vi ser fram til hvordan dagen ender. Klarer vi å fylle opp traileren og få inn det av penger som trengs. La oss håpe på et nytt bønnesvar, avsluttet Tjemsland.