Ungdata-rapporten er klar: – Ensomhet skal vi ikke ha i vår kommune