Stor pågang på enkelte yrkesfag – verre står det til med studiespesialisering