PRESSEMELDING: Det er en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra vinteren før. Tallene baserer seg på skadetaksering av over 16 000 If-forsikrede biler vinteren 2022/2023 i Norge.

– Flesteparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker. Her er det store ulikheter mellom fylkene hvordan bilene er skodd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift for vinterføre. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen, sier Clementz.

Venter med vinterdekk

Han understreker at hvis du ikke har dekk tilpasset føret, kan du få et oppgjør med politiet Du risikerer dessuten å måtte betale en større eller mindre del av regningen selv hvis det skjer en skade.

Det er store forskjeller i dekkbruk mellom fylker og regioner i Norge:

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier Clementz.

Rogalendingene er verst

Sist vinter var det Rogaland (10,8 prosent), Agder (7,3 prosent) og Vestland (6,2 prosent) som hadde høyest sommerdekkandel ved bilskader på vinteren, viser skadestatistikken til If.

Høyest piggdekkandel hadde Troms og Finnmark (92,5 prosent) og Nordland (87,8 prosent). Disse fylkene pleier vanligvis å ligge på piggdekktoppen. Kanskje ikke overraskende hadde Svalbard en piggdekkandel på 100 prosent på vinteren.

På toppen over biler som brukte vinterdekk uten pigger troner Oslo og Viken øverst, med andeler på henholdsvis 89,7 prosent og 86 prosent sist vinter. På de neste plassene kommer Rogaland (81 prosent) og Vestland (80 prosent).

Statistikk fra tusenvis av skader

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved skadetaksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag.

Sist vinter ble det på landsnivå registrert dekkutstyr på drøyt 16 000 personbiler, varebiler og bobiler ved skadetaksering hos If.

Om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet er forsikret i If, ifølge markedstall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.