Arbeidsmarkedet: Jobb i skog og utmark er én av de nye mulighetene

Arbeid i skog og utmark kan være en mulighet på arbeidsmarkedet denne uka.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ARBEID: Uken oversikt over arbeidsmarkedet når det kommer til nye stillinger som er ute er her.

Ved starten på en ny uke i desember er det ikke mye nytt, men en av dem kan kanskje være interessant?

Det dreier seg om skog og utmarks forvaltning. Er du i god fysisk form, kan ha fleksible dager, det vil si noen lange, andre korte og liker ute arbeid, så er det muligheter. Fortrinnsvis har du kunnskap om skog og natur, eller anleggs gartner - så kan det være noe for deg, heter det fra firmaet Frontwood AS.

– Vi søker i første omgang etter en som kan jobbe 3 dager i uka, med mulighet for fast stilling etterhvert som oppdrags mengden øker, heter det fra firmaet som er registrert i Randaberg, men som har fortrinnsvis jobber i Sandnes, eller Ryfylke bassenget.

Hva gjør man så i det yrket? Jo, det kan være hugst, tynning, planting, rydding av kratt, eller lage en bro, møbler eller andre ting.

Det var én ny - og det er også andre jobber man kan sjekke ut via Nav sine sider.

* Vikar 100 prosent kantine/renhold

* Avdelingsleder Landsbyhjemmet

* Kontaktperson i barnevernstjenesten

* Helsefagarbeider, med ekstra kompensasjon for helgearbeid

* Helgestillinger, helsefagarbeider/pleiemedarbeider/student

* Sykepleier

Publisert: