Kjørte påvirket på Goaveien - dømt til fengsel

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

DØMT: En ung mann er dømt til fengsel i 21 dager for å ha kjørt i påvirket tilstand på Goaveien.

Prøver av vedkommende viste at han var påvirket av THC (cannabis/hasj) med mer enn 1,2 prosent promille.

Tiltalte møtte i fjernmøte da retten ble satt og han erkjente ikke skyld etter tiltalebeslutningen.

Vedkommende ble stoppet i en kontroll hvor den ene polititjenestemannen reagerte på hasjlukt i bilen.

«Det ble deretter tatt blodprøve av tiltalte som viste at han hadde 0,0320 mikromol THC i blodet som tilsvarer en promille høyere enn 1,2».

Retten mener at tiltalte handlet uaktsomt. Han forklarte at han røyket en joint den 11.06.2022, og kunne ikke forstå blodprøven. Retten legger imidlertid avgjørende vekt på blodprøven og analyseresultatet.

Vedkommende ble dømt for hendelsen til 21 dagers fengsel, en bot på 10.000 kroner og han fradømmes retten til å føre motorvogn i to år. Vedkommende ble stoppet i midten av juni dette året.