Regjeringen vil tillate sykemelding etter e-konsultasjon

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

ARBEID: Etter dagens ordinære regelverk må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Regjeringen vil åpne for at leger kan skrive sykemelding basert på elektronisk konsultasjon.

— E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og fastleger. Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødvendig byrde når en er syk, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien var det åpent for at også sykemelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.

— Både NAV og helsetjenesten har gitt uttrykk for positive erfaringer med e-konsultasjon, som kan gjøres over telefon, video eller skriftlig kontakt. Derfor vil vi gjøre ordningen permanent, sier Mjøs Persen.

Pasienten må være kjent for legen

For å avgrensa risikoen for at sykemelding blir gitt på feil grunnlag er det i lovproposisjonen som nå blir sendt Stortinget sett opp fire vilkår:

  • Pasienten er kjent for legen.
  • Diagnosen til pasienten er kjent for legen.
  • Legen kan vurdere arbeidsevnen til pasienten uten fysisk undersøkelse.
  • Legen regner at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

I tillegg blir et særlig unntak foreslått knyttet til fare for smitte med allmennfarlig smittsom sykdom ved fysisk oppmøte.

— Dette vil gjøre det enklere ved komplikasjoner for de med kroniske lidelser, sier Mjøs Persen.

Rene nettbaserte helsetjenester vil ikke kunne skrive sykemelding, fordi det i kravet om at pasienten skal være kjent for legen om pasienten tidlegere har være til fysisk konsultasjon.

Publisert: