MØTE: Fylketinget er inne i siste dager før sommerferien, med mange forskjellige saker på programmet.

I en av sakene har man kommet med innspill til Nasjonal Transportplan. For Randaberg er det der med nye E39 Harestad-Smiene, en fire felts motorvei som man mener man skal ha klar når Rogfast åpner.

Skal den det ,bør den prioriteres, mener Fylkestinget.

Rogaland fylkeskommune forventer at staten følger opp forpliktelsene i Bymiljøpakken og byvekstavtalen og setter av midler til de statlige vegprosjektene E39 Smiene-Harestad, E39 Ålgård-Hove og rv. 509 Transportkorridor vest.