SYKLING: Det er mange som bruker sykel i Randaberg og nå kan du bli hørt om hvordan tilrettelegging for sykling er - og kan bli bedre.

Da er det slik at kommunen trenger deg til en landsdekkende undersøkelse.

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistforeningen. Randaberg kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

– Vi ønsker at flere bruker sykkelen, på denne årstiden er det perfekt å finne frem sykkelen og blåse støv av den. Ta familien med på sykkeltur rundt om i Randaberg, sier kommunens representant, folkehelsekoordinator Bente Monica Reilstad til kommunens nettside.

Randaberg kommune trenger at minst at 25 personer deler sine synspunkter. Da vil kommunen få en egen, detaljert innsiktsrapport, og bli med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner ut i fra syklistenes ståsted.

Syklistforeningen har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2022, vant Stavanger. Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22.april til 30. juni.

Du kan melde deg på via kommunens nettside.