LÆRLINGER: Randaberg kommune har et politisk vedtak som sier at vi skal ha 2 lærlinger per 1000 innbygger. Ved årsskiftet var det 17 lærlinger fordelt på 1. og 2. års lærlinger.

Da har man i kommunen ikke nådd målet. Det viser seg nemlig at det er vanskelig å rekruttere inn lærlinger til kommunen.

Søkermengden ble mer enn halvert fra 2022 til 2023. Totalt var det 30 søkere, av disse ble 11 tilbudt lærekontrakt, og kommunen har dermed ikke klart å fylle alle læreplassene.

– Målet for 2024 er å bli et mer attraktivt lærested, slik at vi kan tilby flere læreplasser, og nå målet om 2 lærlinger per 1.000 innbyggere. Den pågående rekrutteringen viser at vi fortsatt har store utfordringer med å nå frem til nye søkere. Etter to ukers utlysning hadde vi kun 13 søkere, skriver Gro Tuxen Steingildra, fungerende personalsjef i Randaberg kommune.

Anledningen er en orienteringssak som skal opp i ett av de politiske møtene i neste uke. Da man forlenget fristen for søknader har det økt til 26 søkere.

Randaberg kommune har blant annet vært på Randaberg videregående skole for å nå ut, samt sosiale medier for å rekruttere nye lærlinger.

– Vi må se på nye måter for å nå ut, og vi har et mål om å lage til en video i samarbeid med våre 2. års lærlinger. I tillegg har vi satt større fokus på forløpet i læretiden hos oss, da vi anser god kvalitet på lærlingeløpet som det viktigste tiltaket for fremtidig rekrutteringer