NETTLEIE: Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom nettleien. Når strømnettet nå må bygges ut på grunn av alder, og for å møte energiomstillingen som pågår, så betyr det at prisen for nettleie, som vi alle betaler, øker. I tillegg har prisene på materiell økt betydelig, skriver Lnett på nett.

- Dagens strømnett er fra 1950-70-tallet, og må oppgraderes på grunn av alder slik at vi fortsatt klarer å ha en stabil drift uten større feil. I tillegg kan strømforbruket i Sør-Rogaland øke med 45 – 90 prosent de neste 20 årene, og dette vil ikke dagens strømnett håndtere uten oppgraderinger. Allerede i dag er det etableringsstopp for nye større bedrifter i deler av regionen, etter at etterspørselen etter mer strøm har økt raskt de siste årene, forteller Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett.

Håland transformatorstasjon hvor ansatte gjorde målinger for å finjustere vernet. Foto: Lnett

Videre heter det at nettleien øker med ca 10 prosent for rundt 90 prosent av kundene. I snitt utgjør det rundt 100 kroner i måneden for en boligkunde. Økningen trer i kraft 1. juli, og vises på faktura som sendes ut i august.

- Vi pleier å si at vår jobb er å holde strømnettet oppe og nettleien nede. Vi jobber hele tiden for å holde kostnadene med å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet så lave som mulig. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bygge mest mulig nett for pengene. Vi kan ikke utelukke at det komme prisjusteringer senere som følge av generell prisøkning i samfunnet, men vi håper å unngå nye prishopp, sier Tamburstuen.

Lnett forteller videre at oppgraderingene som gjøres, gir regionen store muligheter for å etablere nye bedrifter og dermed også nye arbeidsplasser.

– Det grønne skiftet er ikke gratis, men det er nødvendig hvis Norge skal nå mål om å redusere klimautslipp med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990. Nesten 50 prosent av energiforbruket i Norge er fremdeles fossilt. Da må mer av energiforbruket over fra fossil til fornybar energi. Den energiomstillingen er nå i gang for fullt. Biler, maskiner, oppdrettsanlegg, skip og ferjer elektrifiseres. På flere kaianlegg er det satt opp landstrøm for skip som ligger til kai. Nye grønne og kraftkrevende næringer planlegges. Alt dette krever mye strøm, forteller Tamburstuen.

Til slutt: Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i nettet. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig.