Torsdag settes det nye kommunestyret - dette skjer på det første møtet

I det konstituerende møtet velger kommunestyret en rekke medlemmer til de folkevalgte organer.

I 2019 overtok Jarle Bø (Sp) ordførervervet fra Kristine Enger (AP). Torsdag er det første møte for nytt kommunestyre i Randaberg.
  • Per Thime
Publisert:

MØTE: Når det nye kommunestyret samles torsdag er det ikke vanlige saker på kjøreplanen, men en haug med valg som skal gjøres.

Alt dreier seg nemlig om valg for det nye kommunestyret denne kvelden. For en del av lokalpolitikerne blir også dette deres første møte som medlem av kommunestyret.

Det er også frister man skal overholde innen det med konstituering. Innen utgangen av oktober skal alle kommuner ha sitt på plass, noe Randaberg kommune altså har. Som første sak skal kommunestyret avgjøre om kommunestyrevalget er gyldig. Dette følger av valgloven § 13-4 første ledd.

I det konstituerende møtet skal kommunestyret velge:
• formannskap
• ordfører og varaordfører
• kontrollutvalg

Men, man skal også innom mye, mye annet når det kommer til valg. Hele «smørdbrødlisten» kan du sjekke her.

Helt siden etter valgresultatet, da det etter hvert ble klart at ordfører Jarle Bø (Sp) fortsetter, har det vært forhandlinger om hvem som skal sitte i hvilke utvalg og mer til.

De tyngste utvalgene er blant annet Kommunalplanutvalget, hvor Bjørn Kahrs (H) fortsetter som leder, Hovedutvalg for nærmiljø og kultur, Hovedutvalg for oppvekst og levekår og Kontrollutvalget.

Til Kontrollutvalget jobb heter det blant annet: «Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det årlig utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Utvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Planen skal vedtas av kommunestyret».

Som alltid så overføres kommunestyremøtet på Randaberg kommunes web-tv, fra førstkommende torsdag klokken 18.00.

Da kan du blant annet også få med deg valg av representant til f.eks Lyse Energi, IVAR IKS, Ranso AS, Sørmarka flerbrukshall - men også så mye, mye mer enn det, for det er 48 saker som dreier seg om valg.

Publisert: