Lokal AP leder er bra fornøyd med gårsdagens budsjettforlik for landet

Regjeringspartiene og SV er enige om en budsjettavtale som blant annet øker minstesatser for en rekke trygdeordninger og innfører gratis SFO for tredje trinn.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, arbeids- og sosialminister Tonje Brenna og SV leder Kjersti Bergstø presenterer budsjettenighet i Vandrehallen på Stortinget.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

BUDSJETT: – Vi har landet et trygt og ansvarlig budsjett sammen, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse søndag formiddag.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november, og søndag formiddag varslet regjeringen at de har kommet til enighet med SV.

Øker barnetrygda

– For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur, sa SV-leder Kirsti Bergstø.

Barnetrygda skal økes med 2400 kroner i året for barn over seks år. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn, studiestøtten skal økes med ti prosent, heter det i avtalen.

I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.

Åtte punkter

Regjeringspartiene og SV presenterer disse punktene som de viktigste endringene i forhold til regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram i oktober:

* Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

* Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

* Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

* Rekrutteringstilskudd til Helse Nord (200 mill. kroner)

* Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

* Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

* Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)

* Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

Ingvild Lundbakk Denut (AP) i lokallaget i Randaberg sier dette:

– Jeg syns forliket samlet sett er godt nok. Vi er i en dyrtid og mange sliter- retningen er tydelig- det økonomiske handlingsrommet er presset. Jeg opplever ikke sterke rykk i statsbudsjettet, men gjennom forhandlingene er det flyttet på 18 milliarder kroner. Jeg skulle nok ønske et sterkere styrking til de som sliter mest.

– Hva er viktigst for deg?

– De viktigste punktene for meg er likevel at den styrking av barnevern som lå inne i forslaget ikke er redusert i forliket- det er viktig. I tillegg kommer det en styrking på barnetrygd og mer gratis sto som får betydning får barnefamiliene, i tillegg en styrking av matsentraler. 

Ingvild Lundbakk Denut (AP).
Publisert: