Trygg Trafikk: – Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien

Det er vår i lufta og «rullingen» er i full gang mange steder i landet. Trygg Trafikk er bekymret for trafikksikkerheten for russen og ber samferdselsministeren ta grep før vi får flere alvorlige ulykker.

Statens vegvesen er bekymret for tilstanden på russebiler/busser.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: Når russen kommer til distriktet i dag med landstreffet i Kongeparken som mål, har ganske sikkert flere av russens kjøretøy blitt stoppet på veien for kontroller.

Statens vegvesen er bekymret, skrives det i en pressemelding.

Russebussene er ofte gamle og i dårlig stand, og mange fungerer som rullende diskotek. Skade- og ulykkespotensialet er stort, og også politiet og Statens vegvesen er bekymret over utviklingen. Deres kontroller på veien avdekker blant annet:    

Feil og mangler på bremser, fjæring og karosseri 
Overlast / for mange passasjerer om bord («stapping»)  
Ulovlig og brannfarlig montering av aggregater til lyd og lys  
Ulovlig krone på taket  
Tildekkede nødutganger   
Sjåfører uten førerrett eller godkjent yrkessjåførkompetanse  
Sjåfører som ikke bryr seg om sikkerhet under rulling  
Kjøretøy som er omregistrert i andre land fordi de ikke tilfredsstiller norske regler 
Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til russen. Foto: Per Oscar Skjellnan

– Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien. Dette har blitt en kultur som har sklidd fullstendig ut, og vi kan ikke lenger stå å se på at flere titalls russ danser rundt i alkoholrus i gamle utrygge busser med høy hastighet. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder i Trygg Trafikk.  

Behov for samordnet innsats  

Trafikksikkerhetsutfordringene med russebusser er mange og komplekse. Ansvaret for relevant regelverk og kontrollvirksomhet ligger hos flere myndigheter.  

– Vi oppfordrer samferdselsministeren, som øverste ansvarlig for trafikksikkerheten, til å initiere en styrket og samordnet innsats for å bedre sikkerheten og få bukt med lovbrudd knyttet til disse kjøretøyene, sier Loftsgarden.

Dette er vegvesenets forslag:

Vurdere brukskrav til russebusser  

Russebusser omfattes av samme krav som andre busser, både når det gjelder krav til innvendig og utvendig utforming samt jevnlig EU-kontroll. Men ettersom bruken av russebusser ofte er risikofylt, bør myndighetene se nærmere på å innføre særskilte brukskrav.  

Presisere midlertidig kabotasje   

Midlertid kabotasje (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme) i Norge er lovlig, ifølge EØS-avtalen. Det er imidlertid ikke spesifisert hvor lenge en slik midlertidighet kan vare. Danmark har satt en grense på 7 dager i en 12 måneders periode. Norge bør snarest mulig få på plass en lignende presisering av midlertidig kabotasje.

– I dag kan useriøse russebussaktører leie inn busser fra utlandet, lovlig, men som ikke ville blitt godkjent etter norske krav. Denne kan da, slik regelverket er i dag, brukes gjennom hele russetiden, presiserer Loftsgarden.    

Styrke og utvide kontroller av kjøretøy og sjåfører   

Det er viktig å gjennomføre målrettede kontroller av både kjøretøy og sjåfører, og det bør settes av tilstrekkelige ressurser til dette. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge.  

Holdningsskapende arbeid er fortsatt viktig  

Trygg Trafikk har lang tradisjon for å drive holdningsskapende arbeid rettet mot russen sammen med fylkene, politiet, Statens vegvesen og andre relevante aktører. 

– Dette arbeidet er viktig å opprettholde, men utfordringene er nå så omfattende og komplekse at vi også ser behov for endringer i regelverket og økt prioritering av kontroller, avslutter Loftsgarden.   

I Mekjarvik er det samlinger med russen flere gang i uka, men denne helgen er det Kongeparken som gjelder for det fleste.
Publisert: