Kontroll på Sokn - en bilfører stilte med dette

Et slik kort stile en bilist med.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SOKN: Èn bilfører stilte med kortet over, i et aldri så lite forsøk på å slippe unna bruksforbud på bilen vedkommende kjørte.

Det er altså lov å forsøke ulike muligheter, men Statens vegvesen har sine regler å følge som kjent.

Det hadde de på Sokn også i dag. Dette er dagens resultater:

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 94
Antall kontrollerte lette kjøretøy: 2
Antall kontrollerte for bruk av bilbelte: 0
Antall bruksforbud: 7
Antall avskiltinger: 0
Antall dekkgebyr: 0
Antall overlastgebyr: 1 (6500kr)
Antall bilbeltegebyr: 0
Antall øvrige gebyr: 1 (500kr vognkort)
Antall anmeldelser: 1 Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 7

Statens vegvesen kommenterer ellers kontrollen på denne måten.

– En lastebil hadde for høy vekt på bakre akslinger, han måtte laste ned til lovlig vekt og fikk et gebyr på kr 6500
for dette.

Videre hadde én lastebil hadde tekniske mangler med lys, førersete, underkjørings hinder og lås på et skap, må fremvises Statens vegvesen for kontroll.

I tillegg var det dette:

* 1 Spesialtransport fikk bruksforbud og måtte sikre lasten etter krav før videre kjøring.

* 1 Spesialtransport fikk bruksforbud måtte flytte lasten før videre kjøring
* 1 Tilhenger manglet vognkort, kr 500 i dokumentgebyr og bruksforbud. *Utenlandsk tilhenger må ha med vognkort for og vise råderett over kjøretøy, norske kan ha digitalt eller kopi som gyldig vognkort.

* 1 Lastebil manglet gyldig transport løyve, bruksforbud.
* 1 Lastebil hadde teknisk mangel på eksos, mangel lapp
* 1 Lastebil hadde løst stigtrinn, teknisk mangel
* 1 Spesialtransport hadde feil merking, bruksforbud
* 1 Personbil med tilhenger ble anmeld for manglende bremselys på båthenger, her virket heller ikke lys, bremser og den hadde overlast.. Teknisk mangel, anmeldelse og bruksforbud.

Publisert: