Færre restriksjoner mot fugleinfluensa i Rogaland

Mattilsynet opphevet 17. desember den 10-kilometer store overvåkningssonen rundt anlegget som fikk påvist fugleinfluensa på Kolnes i Sola kommune. Det betyr at de fleste restriksjonene for å hindre smitte av fugleinfluensa er fjernet. Imidlertid må alle fugler fortsatt holdes innendørs, det er forbud mot fuglejakt og det er forbudt å arrangere fugleutstillinger.

 I høst ble fugleinfluensa påvist i to fjørfehold i Rogaland. Ingen nye påvisninger gjør at Mattilsynet nå opphever de fleste restriksjonene. Men fortsatt må alle fugler holdes innendørs, det er forbud mot fuglejakt og det er forbudt å arrangere fugleutstillinger.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: Opphevelsen av den 10-kilometer store overvåkningssonen (Kolnes) innebærer at alle restriksjoner knyttet til påvisningen på anlegget i Sola som fikk påvist fugleinfluensa i november, er opphevet. Restriksjonene som fortsatt gjelder i store deler av Rogaland, er knyttet til risiko for smitte fra villfugler.

Klart å unngå nye påvisninger

Det har vært en krevende høst for fjørfenæringen i Rogaland. På kort tid var det et utbrudd av Newcastlesyke og to utbrudd av fugleinfluensa i kommersielle fjørfehold.

Mattilsynet innførte derfor en rekke restriksjoner for å hindre at flere dyrehold med fugler ble smittet.

Sammen med næringen har Mattilsynet klart å forhindre at fugleinfluensaen har spredt seg.

- Det er en milepæl at vi sammen har klart å unngå spredning til flere dyrehold med fugl. Fugleinfluensa er en de mest alvorlige, smittsomme virussykdommene hos tamme og ville fugler, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

- Jeg vil gi skryt til alle som har fugler i dette området, både bøndene, næringen, de som har høner i hagen og de privatpraktiserende veterinærene for den innsatsen de har lagt ned, legger han til.

Smittevern, smittevern, smittevern

- For å unngå at nye dyrehold med fugler, hobby eller kommersielle, blir smittet med denne alvorlige sykdommen, er det avgjørende at alle som har fugler har gode smitteverntiltak. Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt med ville fugler, for eksempel via avføring fra disse, sier Næsset.

Fortsatt forebyggende sone

Det er fortsatt fugleinfluensasesong, og sykdommen er påvist på ville fugler i Rogaland og andre steder i Norge.

Mattilsynet opprettholder derfor den infiserte sonen i Rogaland som er opprettet for å forebygge smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler.

Sonen omfatter 15 kommuner; Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

I disse kommunene må alle fugler fortsatt holdes innendørs (eventuelt utendørs under tett tak), det er forbud mot jakt og fangst av fugl og ender og gjess kan ikke holdes sammen med andre fugler. Det er også forbudt å arrangere fugleutstillinger eller andre samlinger med fugler.

Reglene gjelder alle som har dyrehold med fugl, enten du har tre høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Alvorlig fugleinfluensasesong i Europa

I årets fugleinfluensasesong er det i mange europeiske land unormalt mange fuglehold som får påvist fugleinfluensa.

I Danmark har de i høst hatt åtte påvisninger i kommersielle fjørfehold og hobbyhold med fugl. Trusselnivået for fugleinfluensa er hevet til høyt, og alle tamme fugler må holdes innendørs eller under tak hvis de er utendørs.

I Storbritannia har de hatt over 140 utbrudd med fugleinfluensa i fuglehold, og også de har innført krav om hold av tamme fugler innendørs.  

- Dette er en viktig påminnelse om at situasjonen for fugler fortsatt er alvorlig, avslutter Næsset.

Les mer om fugleinfluensa

Publisert: