ELDRERÅDET: – Vi blir litt matte når vi hører vi må spare 30 millioner kroner neste år. Vi har bygget mye og dyrt, hvor en del er blitt mye dyrere. Dette betyr noe for alle tjenesteområdene, sa Reidun Sirevaag, leder av Eldrerådet.

Hun var spesielt opptatt av det som har med utredning av flere sykehjemsplasser - og bolig for vanskeligstilte. I tillegg ville hun høre mer om ombygging av det tidligere DPS-bygget, nå Solbakken sykehjem. Der var det sagt at man så for seg inntil 10 plass, men dette er redusert til 5 plasser - og ikke lenger forsvarlig å bygge.

Kommunens økonomisjef, Lars Helge Lassa Vedøy svarte ut om det som har med kommunens økonomi å gjøre. Han la ikke skjul på at kommunen ligger på bunn i fylket innen flere områder.

– Vi har sagt at vi må kutte 30 millioner kroner neste år. I løpet av 2022 skjer det så ting som forverrer situasjonen. Det er flere ting, som covid-19. Noe av dette gjelder en avtale som ble gjort KS var involvert, som dreide seg om avtale om overtid. Første tertial kostet den oss 18 millioner kroner. Vi har hørt at det skal bli fullt kompensert, men vi var skeptisk til det. Det har vist seg at vi ikke tørr å forskuttere disse midlene, for vi vet ikke, sa Lassa Vedøy.

Kommunens økonomisjef Lars Helge Lassa Vedøy. Foto: Per Thime

Det andre punktet han dro fram var strømpriser.

– Som kommune får vi ikke noe som helst. Vi la på budsjettet da vi gikk inn i 2022. Vi har lagt på budsjettet - og vi er på 30 millioner kroner for dette året, mens vi trodde på seks millioner og budsjetterte først med det. Vi trodde også på ekstra utbytte fra Lyse. Vi hadde tro på 20 millioner kroner, men det ser ikke ut som dette kommer dette året.

Den tredje tingen er pensjon.

– Det er komplisert. Det er kommet nye regler for hvordan dette skal regnes. reguleringspremien blir veldig høy. Vi bruker fondsmidler for å betale denne premien, noe som påvirker bunnlinja vår. Vi har lagt inn en økning på seks millioner kroner. Dette er da de tre store og stygge ulvene i dette. Samtidig sliter flere store tjenesteområder med å holde budsjettene sine. Samlet sett tror de på et merforbruk på 9. millioner kroner, bare innen dette.

Det var lagt opp til et overskudd på 18 millioner kroner, men det kan bli motsatt, 18 millioner kroner i minus.

Reidun Sirevaag hadde flere spørsmål, blant annet på det som har med bruk av vikarer innen helse.

– Vi ønsker primært ikke å ha vikarbyrå, vi ønsker våre egne folk, men det er og har vært et problem med rekruttering, sa kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande.

Når det kom til spørsmålene hun stilte innledningsvis om flere sykehjemsplasser - og bolig for vanskeligstilte, ombygging av det tidligere DPS-bygget, nå Solbakken sykehjem, så ble det svart ut.

– Vi kunne bruke 2. etasje ved Vistestølen som midlertidig plass. der kan det være en mulighet for 14 plasser som en løsning. Det er fullt ved sykehjemmet og vi må ha såpass fleksibilitet at vi må kunne ha løsninger, sa kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande.

Kommunalsjefen avsluttet med å fortelle at kommunen har utrolig mange flinke fagfolk som kommunen vil beholde.

– Det foreligger betydelige omstillingsprosesser for å møte utfordringene som vi ser i tertialen og for de kommende år.