RETTEN: En mann helt i slutten av 40-årene blir uten førerkort i tre år før det som omtales som høypromille.

3,13 i alkoholkonsentrasjon viste målingen da vedkommende ble stoppet for dette på Forus i fjor sommer.

Mens vedkommende var uten sertifikat ble han stoppet på ny, denne gang på Randabergveien like ved Gabbas.

Da var det kjøring uten førerkort han ble tatt for. Kjøring uten førerkort vil i utgangspunktet kun medføre bøtestraff og ansees som en straffeskjerpende omstendighet.

Når det så kom til kjøring med 3,13 i promille: Forsvarer har anført at tiltalte kvalifiserer for promilleprogram og hun har bedt retten vurdere dette. Det gjorde retten, men retten var usikker på om tiltaltes alkoholproblem var tilstrekkelig – problemet er ikke dokumentert gjennom personundersøkelse

Da ble det slik.

I retten kom man fram til at det blir fengsel i 28 dager, og en bot på 65.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel.

I tillegg blir det tre år uten sertifikat for mannen, og han må også ta full ny førerprøve når dommen er ferdig sonet.