Ønsker ikke å gå videre med felles storkjøkken og «Too Good to Go» i kommunen