– Kjøring i rus, funn av «våpen» og brann i kjøretøy