LESERINNLEGG: — Partiene satser ulikt på Harestad skole

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERINNLEGG: Vi fikk et svært gledelig vedtak da kommunestyrets flertall beholdt de tre eksisterende 1-10 skolene (mars 2023). Det var i samsvar med vårt innspill. Vi merker oss at vedtaket ikke er i samsvar med kommunedirektørens innstilling og Fremskrittspartiet som ville fjerne barnetrinnet på Harestad skole, flytte elever og ansatte til rene barneskoler på Grødem og Goa, og rive gamle Harestad skole.

Hvilke forventninger kan vi så ha til partiene ved valget i september? Aller minst tillit har vi til Frp som går til valg på felles ungdomsskole, vil fjerne ungdomstrinnet ved Grødem og Goa og fjerne barnetrinnet i Sentrum. Vi har også lite tillit til Høyre som er på det samme sporet. Vi spør: Hvor lite skal Harestad skole vedlikeholdes? Når tenkes den nye ungdomsskolen realisert? Og hvor lite skal det til før Høyre starter flyttesjauen? Også nykommeren Industri og næringspartiet (INF) bidrar med små forventninger når de ikke har noen mening om skolestrukturen.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har høyere tillit når begge vil videreføre dagens skolestruktur og la gamle Harestad bestå. Det setter vi stor pris på. Usikkerheten er likevel at begge partiene vil vedlikeholde med en lav kostnad. Vi spør da om dette vil kunne framprovosere «en uforutsett situasjon» der driften av den gamle skolen blir uforsvarlig og bygget ubrukelig?

Høyere tillit har Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet som vil beholde skolestrukturen og samtidig vurdere oppgradert vedlikehold ved den gamle skolen. Framtidig vurdering er bedre enn det minimale vedlikeholdet som er satt opp i budsjettet.

Høyest tillit som samsvarer med vårt standpunkt har Venstre og Sosialistisk Venstreparti med følgende: Beholde de tre 1-10 skolene. Og få ny sak om byggetrinn 2 i Harestad skolekrets. Ikke felles ungdomsskole og ikke minimalt vedlikehold på gamleskolen.

Godt valg.

Hilsen Foreldregruppa: Ørjan Cornelius Selnes Einarson, Sissel Oanæs Dahl, Marita Rønning Ørn, Monica Johnsen, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad og Leidulf Øvrebø.

Publisert: